Oferta

Image

Centrum Terapii Dzieci
prowadzi terapię dzieci

 • z autyzmem i zagrożonych autyzmem
 • z Zespołem Aspergera
 • z alalią
 • z afazją
 • z Zespołem Downa
 • z opóźnionym i niezakończonym rozwojem mowy
 • z dysleksją oraz zagrożonych dysleksją
 • z niedosłuchem
 • z wadami genetycznymi
 • Wczesną naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną dla dzieci zdrowych
 • Wczesną interwencję terapeutyczną dla dzieci przedwcześnie urodzonych
 • Terapię dzieci od 3 miesiąca życia.
Image
Image
Zajęcia trwają 50 minut, pacjent pracuje z terapeutą przy stoliku, podczas terapii pożądana jest obecność rodzica, jeśli nie wpływa ona negatywnie na przebieg zajęć. Terapeuta w trakcie ćwiczeń wykorzystuje ciekawy i interesujący materiał dostosowany do możliwości i potrzeb dziecka.
Cena
Czas trwania
120zł
50 minut