Podstawowe techniki Metody Krakowskiej

stosowane w gabinetach terapeutycznych

Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania

Programowanie języka

Stymulacja lewej półkuli mózgu

Stymulacja słuchowa

Jakie są elementy Metody Krakowskiej?

Podstawowe techniki Metody Krakowskiej stosowane w gabinetach terapeutycznych, to:
 1. Stymulacja słuchowa
 2. Komunikacja ułatwiona - Gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne
 3. Manualne Torowanie Głosek
 4. Metoda komunikacyjna
 5. Programowanie języka
 6. Dziennik wydarzeń
 7. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
 8. Terapia funkcji wzrokowych
 9. Stymulacja funkcji motorycznych
 10. Wybór dominującej ręki
 11. Stymulacja lewej półkuli mózgu
 12. Kształtowanie zachowań społecznych
 13. Stymulacja poznania wielozmysłowego - bodźce smakowe,
 14. Stymulacja pamięci - pamięć symultaniczna, pamięć sekwencyjna
 15. Ćwiczenia kategoryzacji
 16. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 17. Logoterapia (rozmowy z rodzicami, wyjaśnienie zasad terapii, przekazanie programu i umożliwienie Rodzicom oglądania prowadzonych zajęć z dzieckiem)
0
Elementów Metody Krakowskiej
image

Co to jest Metoda Krakowska?

Metoda jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Jej głównym założeniem jest stymulacja biologicznych podstaw rozwoju poznawczego oraz stymulacja intelektualnych możliwości dziecka przez budowanie systemu językowego, co umożliwia nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie świata, ale także budowanie własnej tożsamości. Metoda Krakowska jest metodą rozwojową, gdyż w procesie terapeutycznym dąży do osiągnięcia kolejnych etapów wszystkich funkcji poznawczych, tak jak ma to miejsce w przebiegu dojrzewania zdrowego dziecka. Dlatego punktem wyjścia w terapii nigdy nie jest wiek kalendarzowy dziecka, ale poziom jego poszczególnych umiejętności. Prowadzona terapia jest terapią neurobiologiczną, wykorzystującą wiedzę na temat wczesnodziecięcej neuroplastyczności mózgu i dużej możliwości wpływania na kształtujące się połączenia neuronalne poprzez doświadczenia środowiskowe i pracę terapeutyczną. W myśl zasady, iż większość zmian, zachodzących w mózgu dziecka aż do wieku dojrzewania, determinowana jest przez jego osobiste doświadczenia, a nie przez jego geny.

prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
image

Dla kogo przeznaczona jest Metoda Krakowska?

Metoda Krakowska jest polecana dla wszystkich dzieci zarówno z zaburzeniami rozwojowymi, jak i genetycznymi. Z dużymi sukcesami pracują nią dzieci zagrożone dysleksją, z dysleksją, alalią, afazją, niedosłuchem, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa i innymi chorobami genetycznymi. Metoda nikomu nie może zaszkodzić, mogą nią też pracować zdrowe dzieci, celem zwiększenia swojego potencjału intelektualnego i poznawczego.

Jeżeli masz pytania, napisz.